Hej & välkommen till Filipstads Bergslags teaterförening!

Vår teaterförening
-erbjuder teater & annan scenkonst genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt.
-stöder & samarbetar med andra organisationer med kulturell anknytning.

Som medlem i teaterföreningen kommer du
*redan i början av säsongen att få specialinformation om de föreställningar vi arrangerar.
*att få rabatter på våra föreställningar.
*att få erbjudanden om teaterresor.
*att bli inbjuden till teaterföreningens årsmöte, som hålls före mars månads utgång varje år, ett lysande tillfälle att påverka föreningens repertoar & verksamhet.

Hjärtligt välkomna!!